8.-Exterir-sder--Urban-Jrn-CEA.jpg

Huvudman

Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé

Den privata stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé, som bildades 1963, äger och driver Carl Eldhs Ateljémuseum. Stiftelsen leds av en ideellt arbetande styrelse som består av sex ledamöter. Stiftelsen äger ateljébyggnaden och samlingen samt har upphovsrätten till Carl Eldhs verk, men arrenderar tomten av staden. Verksamheten finansieras i huvudsak av kulturstöd från Stockholms stad och verksamhetsbidrag från Kulturrådet, entréintäkter från besökare, försäljning av butiksprodukter och nygjutningar liksom genom sökta medel från olika stiftelser och fonder samt sponsormedel. 

Nygjutningar av Carl Eldhs verk kan beställas av stiftelsen. Kontakta museet för mer information.

Stiftelsens styrelse
Eva Schöld, styrelseordförande

Hans Dyhlén, ledamot
Åsa Ekelund, ledamot
Axel Nordin, ledamot
Martin Rörby, ledamot
Roland Strömgren, ledamot
Sara Bourke, ledamot

Åsa Cavalli-Björkman och Elle-Kari Gustafsson, adjungerade sekreterare

Postadress
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé
Box 45132
104 30 Stockholm

Stöd 
Vill Du bidra till att Carl Eldhs ateljé bevaras för framtiden och stödja museiverksamheten? Sätt gärna in ett bidrag på Stiftelsens bankgiro, 663-9017, eller kontakta oss om Du vill stödja museet på annat sätt.


Choose language
segb

Aktuellt

Coronaviruset. Carl Eldhs Ateljémuseums säsongsinvigning skjuts…»

Våren 2020. Till och med mars har museet endast öppet för…»

Jullov. God jul & Gott nytt år! Kontoret har stängt…»

Öppettider
Under vinterhalvåret öppet för beställda gruppvisningar och evenemang, se kalendariet.

facebook_30x30.png Följ oss på Facebook

instagram_30x30.png Följ oss på Instagram

Besöksadress
Lögebodavägen 10
Bellevueparken,
Stockholm

Postadress
Carl Eldhs Ateljémuseum
Lögebodavägen 10
SE-113 47 STOCKHOLM

Telefon
+46-(0)8-612 65 60

Hemsida och e-post 
www.eldhsatelje.se
info@eldhsatelje.se