8.-Exterir-sder--Urban-Jrn-CEA.jpg

Huvudman

Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé

Den privata stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé, som bildades 1963, äger och driver Carl Eldhs Ateljémuseum. Stiftelsen leds av en ideellt arbetande styrelse som består av sex ledamöter. Stiftelsen äger ateljébyggnaden och samlingen samt har upphovsrätten till Carl Eldhs verk, men arrenderar tomten av staden. Verksamheten finansieras genom kulturstöd från Stockholms stad och Stockholms läns landsting, entréintäkter från besökare, försäljning av butiksprodukter och nygjutningar liksom sökta medel från olika stiftelser och fonder samt sponsormedel. 

Nygjutningar av Carl Eldhs verk kan beställas av stiftelsen. Kontakta museet för mer information.

Stiftelsens styrelse
Mats Hellström, styrelseordförande

Hans Dyhlén, ledamot
Åsa Ekelund, ledamot
Axel Nordin, ledamot
Martin Rörby, ledamot
Eva Schöld. ledamot

Ernst Althin, adjungerad kassaförvaltare
Åsa Cavalli-Björkman, adjungerad sekreterare

Postadress
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
Box 3275
103 65 Stockholm

Stöd 
Vill Du bidra till att Carl Eldhs ateljé bevaras för framtiden och stödja museiverksamheten? Sätt gärna in ett bidrag på Stiftelsens plusgiro, 703710-4, eller kontakta oss om Du vill bidra på annat sätt.


Choose language
segb

Aktuellt

Eldhs Strindberg i Paris. Den 6 november 2017 invigdes Place August…»

Program i höst. Utöver ordinarie öppettider i oktober har museet…»

Sista helgen!. Passa på att se Maria Miesenbergers utställning…»

Öppettider
Under vinterhalvåret öppet för beställda gruppvisningar och vid evenemang, se kalendariet.

 

Besöksadress
Lögebodavägen 10
Bellevueparken,
Stockholm

Postadress
Carl Eldhs Ateljémuseum
Lögebodavägen 10
SE-113 47 STOCKHOLM

Telefon
+46-(0)8-612 65 60

Hemsida och e-post 
www.eldhsatelje.se
info@eldhsatelje.se